E-mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon    +32 281 45 89

RODO - Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:
Arndt Jacek Zakład Tapicerski, ul. Podgórna 10, 41-902 Bytom, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
zwany dalej Administratorem.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,
  na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może
  być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia
  (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie
  w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik
  nie uregulował wszystkich należności wobec Administrator.
 3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
  do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta, dane będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych:
  6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze,
  6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. dochodzenie roszczeń).
 5. Firma nie wysyła informacji marketingowych ani handlowych (w formie "newsletter").
 6. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
  Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 7. Firma nie przekazuje danych osobowych klientów osobom trzecim poza wymaganymi przepisami prawa.
 8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię; adres zamieszkania; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
  - dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
  - dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego,
  który jest dłuższy;
  - po tym okresie są usuwane.
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – urzędu ochrony danych osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych
  przez Administratora.